Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Kariūnų studijų, praktikų mobilumas

Kiekvienam studentui, išvykstančiam pagal Erasmus+ programą, suteikiamas Erasmus+ studento statusas. Siunčiančios institucijos, priimančios įmonės ar organizacijos ir Erasmus+ studento teises bei pareigas nusako Erasmus+ studento chartija.
 
Kariūnų studijų ir praktikų mobilumų pagal Erasmus+ programą įgyvendinimas LKA aprašomas 36-01 subprocese „Erasmus+ studijų, praktikų mobilumai“, viešai skelbiamose Vidaus tvarkos taisyklėse LKA intranete.