Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Kariūnų studijų mobilumas

Kiekvienam studentui, išvykstančiam pagal Erasmus+ programą, suteikiamas Erasmus+ studento statusas. Siunčiančios institucijos, priimančios įmonės ar organizacijos ir Erasmus+ studento teises bei pareigas nusako Erasmus+ studento chartija.

Pagal Erasmus+ mobilumo programą LKA kariūnai gali studijuoti užsienyje nuo 3 iki 12 mėnesių. Programoje dalyvauti gali II kurso kariūnai, pasirinkę dalines studijas užsienio aukštojoje mokykloje, su kuria sudaryta dvišalė sutartis.

Paprastai pagal Erasmus+ mainų programą išvykę kariūnai partnerių universitetuose studijuoja apie 3 mėnesius, studijų trukmė priklauso nuo pasirinkto universiteto.

Pagal Erasmus+ programos reikalavimus, studijų užsienyje laikotarpis laikomas integruota studijų programos dalimi (ECTS). Pagal iš anksto suderintą studijų sutartį (Learning Agreement) įgyti kreditai ir studijų rezultatai pripažįstami ir įskaitomi.

Kariūnų atranka studijuoti pagal Erasmus+ mobilumo programą vyksta du kartus per metus – rudens ir pavasario semestrą.Pagrindiniai atrankos kriterijai
 • Užsienio aukštojo mokslo institucijos studijų / tyrimų plano ir LKA studijų programos suderinamumas;
 • Kariūno mokymosi rezultatai: jis negali turėti akademinių skolų;
 • Geros užsienio kalbos, kuria bus dėstomi dalykai, žinios, būtinas II bendrųjų anglų kalbos žinių lygis;
 • Kariūno motyvacija;
 • Kariūno aktyvus dalyvavimas renginiuose, neformaliajame ugdyme;
 • Kuopos vado įvertinimas.
Kariūnai, atitinkantys nustatytus reikalavimus, LKA Erasmus+ atrankos komisijai turi pateikti
 • prašymą;
 • motyvacinį laišką;
 • gyvenimo aprašymą (CV Europass formatu).

Svarbu! Rašydami motyvacinį laišką, stenkitės pabrėžti savo unikalumą ir tinkamumą studijuoti užsienyje!

Po atrankos skelbiamos atrinktųjų pavardės. Atrinkti kariūnai supažindinami su tolesne eiga.

LKA rudens semestrą atrinktus kariūnus siunčia mokytis į
 • Brno gynybos universitetą, Čekijos Respublika (CZ BRNO 10);
 • Teresės karo akademiją, Austrija (A WIENER 04);
 • Varšuvos karo studijų universitetą, Lenkija (PL WARSZAWA 68);
 • Saint-Cyro karo akademiją, Prancūzija (G GUER01).
LKA pavasario semestrą atrinktus kariūnus siunčia mokytis į
 • Brno gynybos universitetą, Čekijos Respublika (CZ BRNO 10);
 • Varšuvos karo studijų universitetą, Lenkija (PL WARSZAWA 68);
 • Saint-Cyro karo akademiją, Prancūzija (G GUER01);
 • Generolo Tado Kosciuškos sausumos pajėgų aukštąją karininkų mokyklą, Lenkija (PL WROCLAW 25);
 • Vasilio Levskio nacionalinį karo universitetą, Bulgarija (BG VELIKO 02).