Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Kariūnų batalionas

Kariūnų bataliono vadas
plk. ltn. Mindaugas Matukonis

Kariūnų bataliono tikslas – ugdyti kvalifikuotus karininkus, atitinkančius šiuolaikinės kariuomenės reikalavimus.

Pagrindiniai Kariūnų bataliono uždaviniai:

  • administruoti kasdieninę Kariūnų bataliono veiklą;
  • sudaryti sąlygas kariūnų ugdomajai veiklai ir juos ugdyti;
  • remti kitus LKA padalinius vykdant kariūnų rengimą ir neformaliąją veiklą;
  • rengti kariūnus pagal nustatytas karinio ir neformaliojo ugdymo programas.