Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Žurnalas „Kariūnas“

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos žurnalas „Kariūnas“ publikuoja jos bendruomenės, karių ir kariūnų, aktualijas, gvildena svarbesnes karybos studijų temas. Čia patys kariūnai pasakoja, kaip sekasi mokytis Karo akademijoje, kokios būna pratybos ir kokie iššūkiai jų laukia studijų metu. Mokslininkai ir dėstytojai neužmiršta istorijos, svarbiausių įvykių, studijų aktualijų ir kitų temų.
 
Visus žurnalo numerius galima rasti čia >>>.


Istorija
Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokykloje 1932 m. spalio 25 d. pasirodė pirmasis žurnalo „Kariūnas“ numeris. Jame buvo straipsnių, poezijos, iliustracijų ir informacijos apie kariūnų gyvenimą. 1932 m. gruodžio 20 d. išėjo antrasis „Kariūno“ numeris, kuriame jau buvo įrašyta, kad laikraštis išeis kas du mėnesius.
 
Nuo pat pirmų numerių „Kariūnas“ tapo populiarus ne tik tarp kariūnų, nes atitiko laiko dvasią – tinkamai reprezentavo Karo mokyklą, pagyvino kariūnų gyvenimą, palaikė jų tradicijas, sudarė galimybes giliau pažvelgti į save kaip į būsimą vadą. Leidinyje buvo keliamos meilės Tėvynei idėjos, ugdomos moralinės nuostatos, skiepijama pagarba lietuviškai kultūrai, tikėjimui, kariūnai skatinami būti drausmingi, drąsūs, darbštūs, daug sportuoti.
 
1940 m. Lietuvą okupavus sovietams, žurnalo „Kariūnas“ leidimas nutrūko.
 
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 1995 m. buvo atkurtas ir žurnalas „Kariūnas“. Jo redaktoriumi paskirtas plk. Stasys Puškorius. Nuo 1995 iki 1998 m. pasirodė 12-a „Kariūno“ numerių. Ir, nors leidžiamas nereguliariai, „Kariūnas“ atspindėjo Karo akademijos gyvenimą, aktualiausias Akademijai ir kariūnams rūpimas problemas. 12-u numeriu pasibaigė „Kariūno“ leidyba. 2001 m. rugpjūčio mėn. „Kariūnas“ vėl atgimė. 2003 m. kovo mėnesį pasirodė pirmasis žurnalo numeris spalvotais vidiniais puslapiais ir viršeliais. Nuo 2005 m. žurnalo ,,Kariūnas“ Nr. 1 (84) ir visi vėlesni žurnalo numeriai prieinami per internetinę prieigą >>>. 2009 m. pavasarį išėjo 100-asis „Kariūno“ numeris.
 
Žurnalą „Kariūnas“ skaito ne tik Lietuvos karo akademijos absolventai, kariūnai, dėstytojai ir kiti bendruomenės nariai, bet ir gimnazijų moksleiviai, kitų universitetų studentai. Žurnalas randa vis naujų skaitytojų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.