Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karinių oro pajėgų Vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursas (KOP VJŠKK)

Karinių oro pajėgų Vadų ir jaunesniųjų štabo karininkų kursas skirtas karininkams, kuriuos planuojama paskirti į baterijos / eskadrilės vado, dalinio štabo karininko ar KOP vieneto specialisto, atitinkančio kapitono laipsnį, pareigas (bendrųjų karinių specialybių grupių, pvz., oro erdvės stebėjimo karininko, lakūno, naikintuvų valdymo karininko, oro operacijų karininko ir kt.).Mokymai

Karininkai mokosi:

  • taikyti lyderystės kompetencijas, reikalingas baterijos / eskadrilės vado ar KOP dalinio štabo karininko pareigoms vykdyti;
  • karinės aviacijos pagrindų;
  • aviacijos, oro gynybos ir oro erdvės stebėjimo taktikos pagrindų;
  • oro operacijų planavimo pagrindų;
  • suplanuoti baterijos / eskadrilės lygmens oro operaciją, taikant padalinių valdymo procedūras;
  • taikyti karinio sprendimo priėmimo procesą, planuojant oro operacijas KOP dalinio lygmeniu;
  • planuoti baterijos / eskadrilės karinę administracinę veiklą.


Kontaktai
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras