Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karinis rengimas

Greta universitetinių studijų į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją įstoję kariūnai išeina Bazinį karininko kursą, kuris skirtas pagrindinėms karybos žinioms ir įgūdžiams, reikalingiems ne tik profesinėje karo tarnyboje, bet ir įvairiose civilinėse srityse, suteikti. Be Bazinio karininko kurso, organizuojami kursai papildomoms kompetencijoms ir gebėjimams, būtiniems vadovaujant būrio dydžio (maždaug 35 kariams) kariniam padaliniui, įgyti.