Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karininkų specialistų pagrindinio karinio parengimo kursai (KSPKPK)

Mokymai skirti į profesinę karo tarnybą priimtiems, Lietuvos kariuomenei reikalingiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintiems specialistams, kurie nėra atlikę privalomosios pradinės karo tarnybos ar kitu būdu įgiję reikiamo pagrindinio karinio parengtumo.Trukmė

KSPKPK trukmė – 6 savaitės. Kursai vyksta Lietuvos karo akademijos teritorijoje, lauko pratybos organizuojamos Lietuvos kariuomenės centriniame poligone. Didžiąją dalį sudaro teorinės ir praktinės pratybos Akademijoje – joms skiriama 130 val., praktinėms pratyboms Brigados generolo Kazio Veverskio poligone – 96 val., kompleksiniam egzaminui – 6 val.

Organizavimas

Kurso klausytojai įgyja bazines karines teorines žinias ir praktinius įgūdžius, būtinus vykdyti karinę tarnybą pagal specialybę krašto apsaugos sistemos institucijose ar jų padaliniuose.

Rezultatas

Sėkmingai baigusiems kursą išduodamas krašto apsaugos ministro įsakymu patvirtintas kursų baigimo pažymėjimas (be priedo) ir teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas pirmasis karininko laipsnis. Laipsnis suteikiamas klausytojų tarnybos vietose.Kontaktai
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras