Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Karinė diplomatija

Programa skirta parengti ekspertus, gebančius analizuoti tarptautinio saugumo procesus ir tarptautinius konfliktus, taikant skirtingas tarptautinių santykių ir konfliktų teorines perspektyvas ir metodologijas, siūlant adekvačius jų sprendimo būdus, remiantis įgytais diplomatijos teorijos ir mokslinių tyrimų įgūdžiais.
 
Studijų krypties grupė: Socialiniai mokslai (J)
 
Studijų kryptis: Politikos mokslai (J02)
 
Suteikiama kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6211JX001
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 7470312
 
Studijų forma: ištęstinė (I)
 
Studijų trukmė: 2 metai
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 120
 
Artimiausia numatyta Studijų kokybės vertinimo centro Politikos mokslų krypties programų akreditacija: iki 2024 m. gegužės 31 d.


Programos vadovas
lekt. dr. Agnietė Žotkevičiūtė-Banevičienė