Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų sekcija