Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų klausytojų priesaikos ceremonija (E. Genio nuotr.)