Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai (JKVM)

JKVM skirti aukštųjų mokyklų studentams arba ją baigusiems, norintiems įgyti atsargos karininko (leitenanto) laipsnį ir kaip profesinės karo tarnybos kariams (karininkams) įsilieti į Lietuvos kariuomenės gretas.

Plačiau >>>Tikslas

Parengti LK Sausumos pajėgoms karininką, įgijusį teorinių karybos žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų rezervo būriui vadovaujant, išmanantį kuopos lygmens vadovavimo ypatumus, patriotišką ir gebantį kovoti.

Trukmė

JKVM trukmė – treji metai. Mokymai vyksta nuo rugsėjo iki birželio mėn. kas antrą savaitgalį. Per dieną užsiėmimai vyksta 8 val. Vasarą vyksta kompleksinės taktikos lauko pratybos, kurių trukmė – 24 val. per parą.

Mokymai

JKVM vyksta Lietuvos karo akademijoje Vilniuje ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione Klaipėdoje.

JKVM gali dalyvauti aukštųjų mokyklų studentai, pareiškę norą raštu, ir klausytojai, teisės aktų nustatyta tvarka tinkantys dalyvauti mokymuose.

Kandidatų atranką į mokymus organizuoja Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba.

Programa

Mokomieji dalykai – taktika, ginklai ir šaudyba, karo inžinerija, ryšiai,karo topografija, ChBRB sauga, karo teisė, medicina, fizinis rengimas, logistika, karinis administravimas, lyderystė, karinio mokymo pagrindai, lauko pratybos.

Rezultatas

Sėkmingai baigusiam JKVM klausytojui išduodamas baigimo pažymėjimas ir ženklas. Klausytojas, išlaikęs kvalifikacinį egzaminą ir turintis aukštąjį išsilavinimą, išleidžiamas į atsargą, jam suteikiant atsargos leitenanto laipsnį, priskiriamas parengtajam kariuomenės personalo rezervui, suteikiant karinę specialybę – motorizuotųjų pėstininkų karininkas.Kontaktai
Vilniaus regioninis karo prievolės ir komplektavimo skyrius