Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Jaunojo kariūno-lyderio ugdymo programa

Programos pradžia: 2023 m. rugsėjo 4 d.
 
Programos trukmė: 4 metai
 
 
Programos dalyviai:
Vilniaus licėjaus, Žirmūnų gimnazijos ir Antakalnio gimnazijos I klasės moksleiviai
  
Apie programą
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija nuo 2023 m. rugsėjo mėn. pagal patvirtintą 4 metų Jaunojo kariūno-lyderio ugdymo programą organizuos formalųjį švietimą papildantį ugdymą gimnazijų atrinktų 9–12 klasių moksleiviams, siekdama suteikti jiems vertybinius pagrindus, ugdyti jų pilietiškumą ir patriotiškumą, charakterio ir valios savybes ir lyderystės įgūdžius.
Įgyvendinant šią programą, moksleiviams bus suteikti lyderystės pagrindai, kurie ateityje leis lengviau apsispręsti renkantis karininko kelią ir prisidedant prie visuotinės šalies gynybos ir pilietinio pasipriešinimo.
Be lyderystės, numatytos pilietinio patriotinio, dorinio ir fizinio ugdymo veiklos bus įskaitytos, todėl pakartotinai dalyvauti jose kitose ugdymo įstaigose (gimnazijose) nereikės.


Kontaktai
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centro personalo atrankos specialistas
Marius Urbanavičius