Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Istorija

LKA vėliava

Generolas Jonas Žemaitis LKA absolvento ženklas


Faktai ir skaičiai
 • 1919 m. sausio 25 d. Karo mokyklos pirmuoju viršininku paskirtas karininkas Jonas Galvydis-Bykauskas. Ši data ir laikoma Karo mokyklos įkūrimo diena.
 • 1929 m. švenčiant Karo mokyklos dešimtąsias įkūrimo metines Respublikos prezidentas Antanas Smetona sutiko tapti mokyklos šefu. Karo mokyklai buvo įteikta kovinė vėliava. Nuo tada ji pradėta vadinti Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykla.
 • 1932 m. spalio 25 d. Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykloje buvo išleistas pirmasis žurnalo „Kariūnas“ numeris. Dabar žurnalas išeina 4 kartus per metus 1000 egz. tiražu.
 • Iki 1940 m. Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokykla išleido 20 kadrinių karininkų ir 14 aspirantų laidų. Prasidėjus okupacijai, 1940 m. Karo mokykla išleido XXI ir XXII kadrinių karininkų laidas ir XV aspirantų laidą.

  • 1992 m. birželio 16 d. Lietuvos Vyriausybė priėmė nutarimą „Dėl Krašto apsaugos akademijos steigimo“, kuriuo vadovaujantis įsteigta Krašto apsaugos mokykla. Ši data laikoma oficialia LKA įkūrimo diena.
  • 1992 m. rugpjūčio 30 d. Krašto apsaugos mokyklai įteikta kovinė vėliava. Joje aukso raidėmis išsiuvinėtas šūkis: „Mūsų ginklas, mūsų mokslas – Lietuvai Tėvynei“.
  • 1994 m. sausio 18 d. LR Seimo sprendimu Krašto apsaugos mokykla reorganizuota į Lietuvos karo akademiją, o gegužės 26 d. patvirtintas jos Statutas.
  • 1994 m. liepos 20 d. Akademija išleido pirmąją karininkų laidą. 111 absolventų buvo suteiktas leitenanto laipsnis.
  • 1995 m. Akademijoje atgaivinta prieškario tradicija – suteikiant pirmąjį karininko laipsnį, kardu paliečiamas absolvento petys ir ištariami žodžiai: „Be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk“. Nuo 2009 m. šis priesakas akademijos viršininko įsakymu tapo Lietuvos karo akademijos moto.
  • 1998 m. lapkričio 20 d. Lietuvos karo akademijai suteiktas partizanų generolo Jono Žemaičio vardas.
  • Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. į Akademiją pradėta priimti ir merginas.
  • Nuo 2002 m. Karo akademijoje organizuojamos dieninės magistro studijos.
  • 2003 m. pagal Akademijos plėtros programą atskirti karinis rengimas ir akademinės studijos.
  • 2003 m. Karo akademijoje įvesta Karininko (lyderio) ugdymo programa, kuri buvo integruota į karinio ugdymo sistemą.
  • Nuo 2007–2008 mokslo metų Akademija kartu su VGTU Antano Gustaičio aviacijos institutu rengia aviacijos specialistus karinių oro pajėgų karininkus.
  • Nuo 2011–2012 mokslo metų Lietuvos karo akademija su Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos ir Klaipėdos universitetais organizuoja politikos mokslų doktorantūros studijas. 2017 m. Lietuvos karo akademijoje pirmą kartą apginta mokslų daktaro disertacija ir suteiktas mokslų daktaro laipsnis.
  • Nuo 2012–2013 mokslo metų Karo akademija kartu su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla ir Karinėmis jūrų pajėgomis vykdo bazinį jūrų pajėgų karininkų rengimą.
  • 2015 m. birželio mėn. Akademijoje bakalauro studijas baigė pirmoji puskarininkių laida.
  • 2019 m. sausio 25 d. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija minėjo 100-ąsias įkūrimo metines.
  Viršininkai

  Karo mokyklos viršininkai

   

  Krašto apsaugos mokyklos ir 

  Karo akademijos viršininkai

  gen. Jonas Galvydis-Bykauskas

  1919 01 25 – 1919 12 31

  1922 01 01 – 1926 10 01

   

  plk. Pranas Tvaronas

  1919 12 31 – 1921 12 31

   

  plk. ltn. Pranas Kaunas

  1926 10 01 – 1928 03 08

   

  plk. Petras Jurgaitis

  1928 03 09 – 1930 06 30

   

  gen. ltn. Jonas Jackus

  1930 07 01 – 1934 06 22

   

   

  brg. gen. Jonas Černius

  1934 06 23 – 1934 09 30

   

  plk. ltn. Albinas Čepauskas

  (laikinai ėjo pareigas)

  1934 10 01 – 1934 10 31

   

  brg. gen. Kazys Musteikis

  1934 10 03 – 1938 12 03

   

  brg. gen. Kazys Skučas

  1938 12 04 – 1939 03 27

   

  brg. gen. Jonas Juodišius

  1939 03 28 – 1940

   

   

  plk. Algimantas Vaitkaitis

  (laikinai ėjo pareigas)

  1992 02 21 – 1992 08 28

   

  plk. Jonas Andriškevičius

  1992 08 24 – 1993 10 25

   

  brg. gen. Zenonas Kulys

  1993 10 26 – 2000 02 21

   

  plk. Algis Vaičeliūnas

  2000 02 22 – 2003 09 17

   

  plk. Algimantas Vyšniauskas

  (laikinai ėjo pareigas)

  2003 09 18 – 2005 07 31

   

  plk. Arūnas Balčiūnas

  2005 08 01 – 2008 08 31

   

  brg. gen. Edvardas Mažeikis

  2008 09 01 – 2010 05 09

   

   

  plk. Gintaras Bagdonas

  2010 05 10 – 2012 06 05

   

  plk. Eugenijus Vosylius

  2012 06 06 – 2015 07 01

   

  plk. Raimundas Matulis

  2015 08 03 – 2017 04 18

   

  brg. gen. Algis Vaičeliūnas

  2017 04 19 – 2018 11 22

   

  plk. Juozas Kačergius

  2019 01 25