Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos institucijos (ištęstinės studijos)

Programos tikslas – sukurti sąlygas studentams tobulinti tarnybos metu įgytus įgūdžius, remiantis teorijomis bei moksliniais įrodymais, analizuoti, vertinti ir priimti pagrįstus sprendimus, didinant gynybos institucijų veiksmingumą tarnaujant Lietuvos kariuomenėje bei tęsiant karjerą gynybos sektoriaus institucijose.
 
Studijų krypties grupė: Visuomenės saugumas (S)
 
Studijų kryptis: Gynybos studijos (S01)
 
Suteikiama kvalifikacija: visuomenės saugumo bakalauras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6121SX002
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 6450310
 
Studijų forma: ištęstinė (I)
 
Studijų trukmė: 4,5 metų
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 210
 
Akredituota: iki 2030 m. sausio 17 m.
 
Programa skirta: rengti gynybos specialistus Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo sistemai. Programoje gali studijuoti tik asmenys, turintys kario statusą pagal Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą, bei krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, taip pat pagal Krašto apsaugos ministerijos susitarimus su kitomis valstybės institucijomis Lietuvos karo akademijos statuto ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kitų valstybės institucijų valstybės tarnautojai.
Studijų programa taip pat orientuota į kompetencijų, kurias galima lengvai pritaikyti įvairiose saugumo ir gynybos sektoriaus veiklose, formavimą suteikiant platesnes ilgalaikės karjeros galimybes.
 
Profesinės veiklos galimybės: visi absolventai tęsia karo tarnybą Lietuvos krašto apsaugos sistemoje, tačiau kartu išėjimo į atsargą atveju ši studijų programa suteikia galimybių siekti karjeros su viešuoju administravimu susijusiose institucijose.
 
Tolesnių studijų galimybės: sėkmingai baigę gynybos studijų krypties bakalauro lygmens studijas, bus pasirengę tęsti studijas Lietuvos karo akademijoje ar kitose universitetuose magistratūros studijose gynybos studijų ar kitose gretimose kryptyse.


Studijų dalykai

I semestras
 • Lietuvos politinė sistema (5 ECTS)
 • Saugumo ir gynybos vadyba (5 ECTS)
 • Teisės pagrindai (5 ECTS)
 • Filosofija (5 ECTS)
II semestras
 • Viešasis valdymas (5 ECTS)
 • Tarptautinė humanitarinė teisė (5 ECTS)
 • Karo istorija (5 ECTS)
 • Kursinis darbas (5 ECTS)
 • Kalbos kultūra ir akademinis rašymas (5 ECTS)
III semestras
 • Saugumo ir gynybos institucijų strateginis valdymas (5 ECTS)
 • Lyderystė (5 ECTS)
 • Bendroji ir karo psichologija (5 ECTS)
 • Ekonomika (5 ECTS)
IV semestras
 • Etika (5 ECTS)
 • Gynybos ekonomika (5 ECTS)
 • Žmonių išteklių vadyba (5 ECTS)
 • Kursinis darbas 2 (5 ECTS)
 • Socialinių tyrimų metodologija (5 ECTS)
V semestras
 • Bendroji ir karo sociologija (5 ECTS)
 • Tarptautinis ir nacionalinis saugumas (5 ECTS)
 • Gynybos sektoriaus administracinis teisinis reguliavimas (5 ECTS)
 • Finansų valdymas (5 ECTS)
VI semestras
 • Projektų vadyba gynybos sektoriuje (5 ECTS)
 • Informacijos saugumas (5 ECTS)
 • Socialinė statistika (5 ECTS)
 • Karo teorija (5 ECTS)
 • Kursinis darbas 3 (5 ECTS)
VII semestras
 • Darnioji plėtra ir energetinis saugumas (5 ECTS)
 • Gynybos technologijų raida (5 ECTS)
 • Nepaprastųjų situacijų valdymas (5 ECTS)
 • Asmeninės karjeros valdymas arba Organizacinė elgsena (5 ECTS)*

* Laisvai pasirenkamas dalykas 1

VIII semestras
 • Viešoji ir strateginė komunikacija (5 ECTS)
 • Gynybos inovacijų vadyba (5 ECTS)
 • Kibernetinis saugumas (5 ECTS)
 • Asmeninių finansų valdymas arba Korupcijos prevencija ir nediskriminavimas (5 ECTS)*

* Laisvai pasirenkamas dalykas 2

IX semestras
 • Specialybės praktika (15 ECTS)
 • Bakalauro baigiamasis darbas (20 ECTS)


Programos vadovas
prof. dr. Alvydas Šakočius