Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Įsigijimų skyrius

Įsigijimų skyriaus vedėja
Aurika Duobienė

Pagrindinis Įsigijimų skyriaus uždavinys – organizuoti LKA decentralizuotų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų procedūras.

Viešieji pirkimai