Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Instruktoriaus kursas

Tikslas – suteikti klausytojams bazines žinias, įgūdžius ir kompetencijas pasirengti, vesti ir įvertinti karių mokymo veiklas (užsiėmimus).

Trukmė – 39 val. (5 dienos).

Užsiėmimai vyksta kasdien po 7-8 val. Po užsiėmimų klausytojai vykdo pasirengimą kitos dienos užsiėmimų vedimui.

Klausytojai dirba mažomis grupėmis (po 5 klausytojus) laisvoje ir draugiškoje atmosferoje. Instruktoriaus kurso dalyviai mokosi tinkamai pasirengti mokymo veiklai, ją organizuoti ir vertinti. Klausytojai taiko įvairius mokymo metodus vertinas savo ir kolegų mokymo techniką, teikia grįžtamąjį ryšį.

Kursas laikomas sėkmingai baigtu, jei klausytojas pasiekia visus mokymo siekinius. Baigusiam Instruktoriaus kursą, klausytojui įteikiamas baigimo pažymėjimas.