Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

In Memoriam

1996 metų balandžio 17 dieną NATO taikos įgyvendinimo misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje, vykdydamas užduotį netoli Maglajaus miestelio šiaurinėje Bosnijoje, žuvo Lietuvos karo akademijos absolventas 23 metų vyresnysis leitenantas Normundas Valteris.
 
Normundas Valteris gimė 1972 m. gruodžio 17 d. Latvijos Tukumo mieste. 1991 m. baigė Baisogalos vidurinę mokyklą (Radviliškio r.), tarnavo Lauko kariuomenės pirmojoje motodesantinėje brigadoje „Geležinis Vilkas“, o nuo 1992 m. mokėsi Lietuvos karo akademijoje ir buvo vienas pirmųjų ją baigusių šalies karininkų. 1994 m. N. Valteriui buvo suteiktas leitenanto laipsnis.
 
1996 m. vasario 19 d. Lietuvos taikos palaikymo būrio „LITPLA 4“ Danijos bataliono sudėtyje vyr. ltn. N. Valteris išvyko į NATO vadovaujamą taikos įtvirtinimo misiją Bosnijoje ir Hercegovinoje. Visureigis, kuriuo važiavo keturi Lietuvos ir Danijos kariai, šiaurės Bosnijos kalnų kelyje užvažiavo ant prieštankinės minos. Per sprogimą žuvo vyr. ltn. N. Valteris ir vienas Danijos karys. Vyr. ltn. Normundas Valteris buvo palaidotas netoli Šiaulių esančiose Ginkūnų kapinėse.
 
Po mirties vyr. ltn. Normundas Valteris už pasiaukojimą ir narsą taikos įgyvendinimo misijoje Bosnijoje ir Hercegovinoje buvo apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu ir NATO medaliu už tarnybą.
 
1998 m. rudenį Vilniuje, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kieme, vyr. ltn. Normundo Valterio tarnybos draugų iniciatyva buvo atidengtas paminklinis akmuo žuvusiam kariui atminti. Viborge, Danijoje, pastatytame paminkle žuvusiam Danijos kariui, taip pat įrašyta Lietuvos karininko pavardė. Minint 25-ąsias metines, karininko žūties vietoje netoli Maglajaus miesto atidengtas paminklinis akmuo. Tam lėšas surinko Lietuvos karininkai, Normundo bendražygiai ir Karo akademijos bendruomenė.
 
Lietuvos karo akademijos bendruomenė kiekvienų metų balandžio 17 d. (vyr. ltn. Normundo Valterio žūties dieną), minėdami Lietuvos kariuomenės dieną, švęsdami mokslo metų pradžią, per Vėlines rikiuotės metu pagerbia jo atminimą, kariūnai padeda gėlių prie paminklinio akmens.
 
Lietuvos karo akademijos muziejuje yra surinkta ir eksponuojama istorinė medžiaga apie vyr. ltn. Normundą Valterį, jo ir jo tarnybos draugų nuotraukos, laiškai iš misijos. Lietuvos karo akademijos mokymo korpuse yra informacinis stendas, skirtas vyr. ltn. N. Valteriui.
 
Asmeninio ir draugų archyvo nuotraukos