Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Įgaliojimai LKA paslaugoms gauti

Fiziniai asmenys Įgaliojimų registre gali sudaryti ir registruoti įgaliojimus šioms Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos paslaugoms gauti:

 • gauti archyvinių dokumentų išrašus, pažymas, nuorašus ar kopijas;
 • pateikti banko duomenis lėšų pervedimui;
 • gauti diplomo ir jo priedėlio dublikatą;
 • gauti dokumentus, pažymas apie darbo stažą ir darbo užmokestį;
 • pateikti skundą, prašymą ar kitą dokumentą;
 • gauti pažymą apie studijas, mokymąsi;
 • gauti pažymą apie sumokėtas įmokas už studijas;
 • grąžinti sumokėtą permoką;
 • susipažinti su kario mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų pažyma;
 • pasirašytinai susipažinti su kario mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų grąžinimo sutartimi;
 • pateikti prašymą „Būti pamirštas“.