Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

I kurso kariūnų susitikimas su LK vadu (LKA nuotr.)