Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

I kurso kariūnų pratybos (E. Genio nuotr.)