Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos technologijų vadyba

Programa skirta parengti fundamentalias vadybos žinias turinčius bei šalies gynybos užtikrinimui reikalingą ginkluotę išmanančius ir inovatyvias technologijas valdančius karininkus, besispecializuojančius kibernetinio saugumo ir karinės logistikos srityse.
 
Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 
Studijų kryptis: Vadyba (L02)
 
Suteikiama kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6121LX004
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 6450413
 
Studijų forma: nuolatinė (NL)
 
Studijų trukmė: 3,5 metų
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 210
 
Akredituota: iki 2031 m. sausio 22 d.


Programos vadovas
dr. Gintaras Labutis