Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos studijos

Programa skirta parengti specialistus, gebančius veiksmingai vadovauti ginkluotųjų pajėgų ir saugumo institucijų padaliniams didelio kompleksiškumo bei neapibrėžtumo sąlygomis, skatinti pavaldinių veiklos kūrybingumą bei iniciatyvumą ir siūlyti, vertinti ir įgyvendinti gynybos politikos pokyčius.
 
Studijų krypties grupė: Socialiniai mokslai
 
Studijų kryptis (šaka): Visuomenės saugumas
 
Kvalifikacinis laipsnis: Socialinių mokslų magistras
 
Trukmė: 2 metai
 
Studijų forma: Ištęstinė
 
Studijų programos kreditai (ECTS): 90


Programos vadovas
prof. dr. Alvydas Šakočius