Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos studijos

Programa skirta parengti specialistus, gebančius veiksmingai vadovauti ginkluotųjų pajėgų ir saugumo institucijų padaliniams didelio kompleksiškumo bei neapibrėžtumo sąlygomis, skatinti pavaldinių veiklos kūrybingumą bei iniciatyvumą ir siūlyti, vertinti ir įgyvendinti gynybos politikos pokyčius.
 
Studijų krypties grupė: Socialiniai mokslai (J) (nuo 2022 m. stojimo – Visuomenės saugumas (S))
 
Studijų kryptis: Visuomenės saugumas (J08) (nuo 2022 m. stojimo – Gynybos studijos (S01))
 
Suteikiama kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras (nuo 2022 m. stojimo – Visuomenės saugumo magistras)
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6211JX105 (nuo 2022 m. stojimo – 6211SX001)
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 7471031
 
Studijų forma: ištęstinė (I)
 
Studijų trukmė: 2 metai
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 90
 
Artimiausia numatyta Studijų kokybės vertinimo centro Visuomenės saugumo krypties programų akreditacija: iki 2021 m. gruodžio 31 d.


Programos vadovas
prof. dr. Alvydas Šakočius