Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos studijos

Programa skirta parengti specialistus, gebančius veiksmingai vadovauti ginkluotųjų pajėgų ir saugumo institucijų padaliniams didelio kompleksiškumo bei neapibrėžtumo sąlygomis, skatinti pavaldinių veiklos kūrybingumą bei iniciatyvumą ir siūlyti, vertinti ir įgyvendinti gynybos politikos pokyčius.
 
Studijų krypties grupė: Visuomenės saugumas (J)
 
Studijų kryptis: Gynybos studijos (J08)
 
Suteikiama kvalifikacija:
 Visuomenės saugumo magistras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6211SX001 
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 7471031
 
Studijų forma: ištęstinė (I)
 
Studijų trukmė: 2 metai
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 90
 
Akredituota: iki 2030 m. sausio 17 d.


Programos vadovas
prof. dr. Alvydas Šakočius