Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos studijos

Programa skirta karininkų, pareigūnų ir tarnautojų gebėjimams planuoti, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti veiksmus taikos, krizių ir karo metu.

Studijų kryptis. Visuomenės saugumas

Suteikiama kvalifikacija. Socialinių mokslų magistras

Programos kodas. 6211JX105

Studijų trukmė. 2 metai

Programos vadovas
prof. dr. Alvydas Šakočius