Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos studijos

Programa skirta parengti specialistus, gebančius veiksmingai vadovauti ginkluotųjų pajėgų ir saugumo institucijų padaliniams didelio kompleksiškumo bei neapibrėžtumo sąlygomis, skatinti pavaldinių veiklos kūrybingumą bei iniciatyvumą ir siūlyti, vertinti ir įgyvendinti gynybos politikos pokyčius.
 
Studijų krypties grupė: Socialiniai mokslai (J)
 
Studijų kryptis: Visuomenės saugumas (J08)
 
Suteikiama kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6211JX105
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 7471031
 
Studijų forma: ištęstinė (I)
 
Studijų trukmė: 2 metai
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 90
 
Artimiausia numatyta Studijų kokybės vertinimo centro Visuomenės saugumo krypties programų akreditacija: iki 2021 m. gruodžio 31 d.


Programos vadovas
prof. dr. Alvydas Šakočius