Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos išteklių vadyba

Programa rengia karininkus ir valstybės tarnautojus, planuojančius ir įgyvendinančius ginkluotųjų pajėgų logistinio palaikymo sprendimus taikos, krizių ir karo metu.

Studijų kryptis. Vadyba

Suteikiama kvalifikacija. Viešojo administravimo magistras

Programos kodas. 6211LX098

Studijų trukmė. 2 metai

Programos vadovas
prof. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas