Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos išteklių vadyba

Programa skirta parengti karininkus ir valstybės tarnautojus gebančius nuolat atsinaujinančių vadybos mokslo žinių ir praktinių gebėjimų sintezės pagrindu kritiškai analizuoti ir vertinti šalies gynybai reikalingų materialiųjų, žmogiškųjų ir informacinių išteklių sistemą bei planuoti ir įgyvendinti šios sistemos tinkamą funkcionavimą užtikrinančius sprendimus, pagrįstus bendros atsakomybės, tvarumo ir tarptautinio bendradarbiavimo principais, taikos krizių ir karo metu.
 
Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba
 
Studijų kryptis (šaka): Vadyba
 
Kvalifikacinis laipsnis: Viešojo administravimo magistras
 
Trukmė: 2 metai
 
Studijų forma: Ištęstinė
 
Studijų programos kreditai (ECTS): 90


Programos vadovas
prof. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas