Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos išteklių vadyba

Programa skirta parengti karininkus ir valstybės tarnautojus gebančius nuolat atsinaujinančių vadybos mokslo žinių ir praktinių gebėjimų sintezės pagrindu kritiškai analizuoti ir vertinti šalies gynybai reikalingų materialiųjų, žmogiškųjų ir informacinių išteklių sistemą bei planuoti ir įgyvendinti šios sistemos tinkamą funkcionavimą užtikrinančius sprendimus, pagrįstus bendros atsakomybės, tvarumo ir tarptautinio bendradarbiavimo principais, taikos krizių ir karo metu.
 
Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 
Studijų kryptis: Vadyba (L02)
 
Suteikiama kvalifikacija: Viešojo administravimo magistras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6211LX098
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 7470413
 
Studijų forma: ištęstinė (I)
 
Studijų trukmė: 2 metai
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 90
 
Akredituota: iki 2031 m. sausio 22 d.


Programos vadovas
dr. Gintaras Labutis