Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos ir viešoji vadyba

Programa padeda karybos praktikams sisteminti žinias ir įgūdžius, įgytus tarnybos metu, ir analizuoti, vertinti bei priimti pagrįstus sprendimus, tarnaujant Lietuvos kariuomenėje ar, išėjus į atsargą, tęsiant karjerą viešojo administravimo institucijose.

Studijų kryptis.  Viešasis administravimas

Suteikiama kvalifikacija. Viešojo administravimo bakalauras

Programos kodas. 6121LX001

Studijų trukmė. 4,5 m.

Programos vadovas
prof. dr. Rasa Smaliukienė