Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos ir viešoji vadyba

Programa skirta karybos praktikams sudaryti sąlygas tobulinti įgūdžius, įgytus tarnybos metu, ir, remiantis gynybos ir viešosios vadybos teorijomis ir įrodymais, analizuoti, vertinti ir priimti pagrįstus sprendimus, tarnaujant Lietuvos kariuomenėje ar tęsiant karjerą viešojo sektoriaus institucijose.
 
Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 
Studijų kryptis: Viešasis administravimas (L07)
 
Suteikiama kvalifikacija: Viešojo administravimo bakalauras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6121LX001
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 6450310
 
Studijų forma: ištęstinė (I)
 
Studijų trukmė: 4,5 metų
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 210
 
Akredituota: iki 2030 m. kovo 1 d.


Programos vadovas
prof. dr. Rasa Smaliukienė