Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos ir saugumo institucijų valdymas

Suteikia žinių gynybos ir saugumo institucijų sritims suprasti, analizuoti, vertinti.

Studijų kryptis.  Viešasis administravimas

Suteikiama kvalifikacija. Viešojo administravimo bakalauras

Programos kodas. 6121LX067

Studijų trukmė. 3,5 m. universitetinių studijų ir karinio rengimo