Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos inovacijų centras

Gynybos inovacijų centro misija – 
padėti identifikuoti bei išgryninti krašto apsaugos sistemos poreikį inovacijoms ir 
pasitelkiant platų mokslo ir verslo partnerių tinklą tarpininkauti jas įgyvendinant. 
 
 
Direktorius
Simonas Aleksandravičius


Veikla
GIC vizija – tapti visuotinai pripažįstamu, vieningu gynybos inovacijas skatinančiu kompetencijų centru, kuris apjungtų bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomene, socialiniais ir akademiniais partneriais.
 
Pagrindinės funkcijos:
  • Identifikuoti ir apibrėžti Krašto apsaugos sistemos (KAS) poreikį gynybos inovacijoms bei kartu su partneriais ieškoti optimaliausių sprendimų Lietuvos Gynybos ekosistemos skatinimui.
  • Skatinti tarptautinių partnerio tinklo auginimą ir bendradarbiavimą su užsienio partneriais: mokslo įstaigomis, mainų programomis bei socialiniais partneriais Lietuvoje.
  • Įsteigti Gynybos Inovacijų Laboratoriją – bendradarbiavimo platformą, kurioje bus organizuojami bendri renginiai, mokymai, susitikimai, tyrimai bei kuriami kariuomenės poreikius tenkinantys produktai.
  • Edukuoti Lietuvos kariuomenės karius, suinteresuotus Krašto apsaugos sistemos asmenis, LKA studijuojančius kariūnus bei karininkus, supažindinant juos su Lietuvos verslo plėtojamomis aukštosiomis technologijomis ir pasiekimais gynybos srityje.
  • Skatinti bendradarbiavimą tarp LKA ir verslo bei mokslo partnerių: viešų paskaitų, praktikos galimybių bei pažintinių vizitų į mokslo technologijų parkus ir privataus sektoriaus įmones, kuriančias produktus gynybos ar aukštųjų technologijų sektoriuose, organizavimas.
  • Ieškoti ir įgyvendinti gynybos inovacijas skatinančius projektus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu.
Komanda
Simonas Aleksandravičius, GIC direktorius (CV)
Viktorija Černiauskaitė, patarėja (CV)
Romualdas Gužys, projektų vadovas (CV)
Dirbkime kartu
Siekdami skatinti ir vystyti bendradarbiavimą tarp Lietuvos kariuomenės padalinių,
socialinių ir akademinių partnerių bei gynybos srityje veikiančių įmonių, kviečiame bendradarbiauti
ir prisijungti prie Gynybos Inovacijų centro įgyvendinamų veiklų.
 
Gynybos inovacijų laboratorija
Gynybos inovacijų laboratorija – bendradarbiavimo platforma, kurioje organizuojami bendri renginiai, mokymai, susitikimai, tyrimai bei kuriami kariuomenės poreikius tenkinantys produktai. Kviečiame mokslo įstaigas jungtis prie LKA akademinės bendruomenės ieškant sprendimų įgyvendinti gynybos inovacijų srityje kylančius iššūkius.
 
Verslo sprendimai
Siekiame plėtoti ir ugdyti gynybos inovacijų ekosistemą Lietuvoje, todėl kviečiame aukštųjų technologijų ir gynybos inovacijų srityse veikiančias įmones pristatyti plėtojamas inovacijas, projektus, iniciatyvas bei sprendimus.
 
Lietuvos kariuomenė
Kviečiame Krašto apsaugos sistemos tarnautojus, kariškius, LKA kariūnus bei suinteresuotus asmenis dalintis savo įžvalgomis ir idėjomis gynybos inovacijų, poreikių ir plėtros temomis.