Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos analizės centras

Gynybos analizės centro misija –
inicijuoti, koordinuoti ir įgyvendinti nacionaliniam saugumui ir gynybai aktualius tyrimus ir
žinių perdavimą krašto apsaugos sistemai, kitiems viešojo sektoriaus subjektams ir visuomenei.
 
 
Centro direktorė
dr. Kristina Prišmantaitė


Veikla

Gynybos analizės centras organizuoja aukšto lygio tarptautinę Baltijos karinę konferenciją (angl. Baltic Military Conference), strateginio lygmens kvalifikacijos tobulinimo kursus – Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Tarptautinės politikos ir diplomatijos kursus.
 
Pagrindiniai uždaviniai:

  • Vykdyti reikšmingus nacionaliniam saugumui ir gynybai tyrimus ir analizes;
  • Inicijuoti, organizuoti veiklą, skatinančią formuluoti, įgyvendinti ir visuomenei pristatyti duomenimis grįstą nacionalinio saugumo ir gynybos politiką, joje dalyvauti.
Komanda
dr. Kristina Prišmantaitė, GAC direktorė
dr. Justinas Juozaitis, politikos analitikas
dr. Darius Juodis, politikos analitikas
Andrius Tekorius, politikos analitikas
Liudas Zdanavičius, politikos analitikas
Svajūnas Dinda, informacijos rinkimo specialistas