Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gen. J. Žemaičio mirties metinių minėjimas (E. Genio nuotr.)