Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

G9

G9 skyriaus viršininkas
mjr. Donatas Suchockis

Pagrindiniai G9 skyriaus uždaviniai:

  • plėtoti LKA viešuosius ryšius;
  • Lietuvos visuomenei pristatyti LKA tikslus, užduotis ir vertybes;
  • plėtoti kultūrinę ir šviečiamąją LKA veiklą;
  • rengti, kaupti ir archyvuoti vaizdinę LKA medžiagą;
  • plėtoti LKA tarptautinį bendradarbiavimą.