Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

G2/3/5

G2/3/5 skyriaus viršininkas
plk. ltn. Antanas Jonušauskas
Tel. +370 706 84 520
El. p.  antanas.jonusauskas@mil.lt


Pagrindiniai G2/3/5 skyriaus uždaviniai:

  • padėti LKA štabo viršininkui ir LKA padaliniams įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų jiems pavestas funkcijas ir paskirtas užduotis;
  • organizuoti ir atlikti slaptų dokumentų apskaitą, apsaugą;
  • užtikrinti LKA fizinį saugumą;
  • planuoti, organizuoti ir kontroliuoti LKA RIS aprūpinimą bei eksploataciją;
  • teikti reikalingą pagalbą ir konsultacijas pagal savo kompetenciją LKA padaliniams.

Padaliniai: