Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

G1

G1 skyriaus viršininkas
mjr. Rimantas Rozitas
Tel. +370 706 84 515
El. p. rimantas.rozitas@mil.lt

 

Pagrindiniai G1 skyriaus uždaviniai:

  • padėti LKA viršininkui formuoti personalo valdymo politiką;
  • padėti LKA viršininkui valdyti personalą;
  • organizuoti žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant LKA organizacinę kultūrą;
  • administruoti LKA padalinių darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, profesinės karo tarnybos karius ir kariūnus;
  • administruoti personalo valdymo informacinę sistemą;
  • užtikrinti teisingą LKA dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir archyvavimą;
  • rengti dokumentus, susijusius su LKA personalo komandiravimu Lietuvoje.

Padaliniai: