Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Fizinio rengimo instruktoriaus kursas (FRIK)

Tikslas – parengti fizinio rengimo instruktorius, gebančius vesti fizinio rengimo pratybas ir karių bendrojo ir taikomojo fizinio pasirengimo testavimą krašto apsaugos sistemos institucijose ar jos padaliniuose.

Kariūnų, kaip būsimų fizinio rengimo instruktorių, rengimas apima I–IV kursus. Jų metu formuojami ir lavinami pradiniai praktiniai įgūdžiai, reikalingi bendrajam fiziniam rengimui užtikrinti, organizuojami kovinės savigynos ir atletinės gimnastikos fakultatyvai, sporto būreliai ir skiriamas laikas saviruošai.

Kariūnai, atstovaudami Lietuvos karo akademiją, dalyvauja kariuomenės, studentų ir kitose sporto varžybose – maratonuose, virvės traukimo, orientavimosi, futbolo, krepšinio, svarsčių kilnojimo, slidinėjimo ir kt. čempionatuose.

Sėkmingai baigusiam fizinio rengimo instruktoriaus kursą klausytojui įteikiamas kurso baigimo pažymėjimas.