Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Erasmus +

..
Nuo 2005 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA) dalyvauja tarptautinėje studijų mainų programoje Erasmus (nuo 2014 m. – Erasmus+): 2005–2007 m. – Socrates, o nuo 2007 m. – Mokymosi visą gyvenimą veikloje. Dalyvavimas šioje programoje yra tiesiogiai susijęs su Bolonijos proceso tikslų ir uždavinių įgyvendinimu karinėje aukštojo mokslo institucijoje, su dėstytojų ir administracijos darbuotojų aktyvumo skatinimu ir studijų kokybės gerinimu.
..
Erasmus+ programa skirta aukštojo mokslo kokybei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumui skatinti, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis, šios veiklos skaidrumui, aukštojo mokslo ir profesinio mokymo suderinamumui užtikrinti.
 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija aktyviai dalyvauja Erasmus+ programos mainuose: kiekvienais metais į kitas aukštąsias mokyklas vyksta atrinkti kariūnai studijuoti, o dėstytojai – dėstyti ir tobulintis. Be to, kasmet Lietuvos karo akademija pati sulaukia svečių, tiek studentų, tiek dėstytojų, iš programos partnerių universitetų.