Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Erasmus+

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (LKA) Erasmus+ programoje dalyvauja nuo 2005 metų. Dalyvavimas šioje programoje yra tiesiogiai susijęs su Bolonijos proceso tikslų ir uždavinių įgyvendinimu karinėje aukštojo mokslo institucijoje, dėstytojų ir administracijos darbuotojų aktyvumo skatinimu ir studijų kokybės gerinimu.
 
Erasmus+ programa skirta aukštojo mokslo kokybei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumui skatinti, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui tarpusavyje su verslo įmonėmis, šios veiklos skaidrumui, aukštojo mokslo ir profesinio mokymo suderinamumui užtikrinti.
...
Būdama ypatinga – vieninteliu karo universitetu Lietuvoje, kur universitetinės studijos harmoningai derinamos su Bazinio karininko kursu, LKA pirmenybę teikia bendradarbiavimo stiprinimui su kitomis ES ir NATO sąjungininkių aukštosiomis karo mokyklomis. Aktyviai dalyvauja tokių aukštųjų mokyklų tinklaveikoje, ypač Europos Sąjungos Išorės veiksmų tarnybos sukurtoje Europos iniciatyvoje jaunųjų karininkų mainams EMILYO (angl. European Initiative for the Exchange of Military Young Officers).
 
LKA kariūnai dalyvauja Erasmus+ programos mainuose, trumpalaikiuose kursuose, bendruosiuose moduliuose.
 
LKA personalo įsitraukimas į tarptautiškumo veiklas skatina kvalifikacijos kėlimą, inicijuojami pedagoginių metodų ir patirties mainai, skatinamas mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimas, jų organizuojamų studijų ir kursų pasirinkimo galimybių ir turinio plėtra.
 
LKA organizuoja tarptautinius semestrus užsienio kadetams, civiliams studentams, atvykstantiems dalinėms studijoms, baigiamųjų darbų rašymui. Nuolat priimami svečiai iš partnerių universitetų, atvykstančius dėstyti.