Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Erasmus+ politikos nuostatai

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos strategijoje 2018–2024 tarptautiškumo politika horizontaliai integruota į visas penkias LKA strategijos kryptis:

  • Vystyti pagrindinio karininkus ruošiančio kompetencijų centro ir patrauklių universitetinių studijų identitetą.
  • Užtikrinti šiuolaikišką kokybiškų LKA universitetinių studijų vykdymą ir karinį rengimą.
  • Atlikti tarptautinius standartus atitinkančius nacionaliniam saugumui ir gynybai reikšmingus mokslinius tyrimus.
  • Sudaryti sąlygas nuolat tobulinti edukacines, lyderystės ir dalykines kompetencijas pagal LKA ir krašto apsaugos sistemos (KAS) poreikius, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą principą.
  • Didinti LKA organizacinį efektyvumą.Kuriame naudą ten, kur galime nuveikti daugiausiai

Būdami ypatingi – vieninteliu karo universitetu Lietuvoje, pirmenybę teikiame bendradarbiavimui su kitomis ES ir NATO sąjungininkių aukštosiomis karo mokyklomis. Aktyviai dalyvaujame tokių mokyklų tinklaveikoje – ypač Europos Sąjungos Išorės veiksmų tarnybos sukurtoje Europos iniciatyvoje jaunųjų karininkų mainams (angl. European Initiative for the Exchange of Military Young Officers). Taip galime perimti geriausių ir senas tradicijas turinčių ES karo universitetų patirtį. Siekiame šias pastangas padaryti naudingomis ne tik LKA, bet ir prasmingai prisidėti prie Lietuvos ir ES saugumo stiprinimo padėdami ugdyti Europos karininkų bendruomenę, kuri vertintų ir nuosekliai siektų didinti karinių pajėgų tarptautinį sąveikumą ir bendradarbiavimą.

Svarbiausia – kariūnai

Kariūnai – ypatingi studentai. Būdami kariais, jie turi daugiau įsipareigojimų nei kiti studentai dėl reikalavimų, taikomų kariniam personalui, kariūnams dažnai yra sudėtingiau įsitraukti į tarptautines veiklas. Įvairių akademinio mobilumo galimybių paieška ir panaudojimas, suteikiant kariūnams studijų metu aktyviai įsitraukti į tarptautinę akademinę veiklą, yra mums iššūkis, kurio įveikimas atveria ypač svarbių galimybių būsimiems karininkams. Tarptautinis mobilumas ugdo akademines ir tarpkultūrines kompetencijas, kurios padeda jauniems karininkams pagrindus sėkmingai tarnybai tarptautinėse operacijose ir tolesnėse studijose, kurių karininkams reikia per visą jų karjerą. Taip siekiame ugdyti karininkus, tapsiančius valstybės intelektualiu ir profesiniu elitu. Skatiname dalines kariūnų studijas užsienyje, įtraukiame į studijų programas vizituojančius dėstytojus, kuriame palankias sąlygas atvykstantiems užsienio karo universitetų kadetams. Nuolat ieškome lanksčių ir inovatyvių būdų užtikrinti mišrų mobilumą pasinaudodami savo institucijos, valstybės ir ES sukuriamomis galimybėmis.

Vykstame ir kviečiame dėstyti

Didelį dėmesį skiriame dėstytojų ir mokslo darbuotojų mobilumui kitose karo universitetuose, taip pat mokslo ir studijų institucijose, atliekančiose aukščiausio lygio mokslo tyrimus saugumo ir gynybos srityse. Tikime, kad kurdami stiprius, asmeniniu pasitikėjimu grindžiamus mokslininkų tinklus, užtikrindami dėstytojų mainus ugdysime aukštą kariūnų, studentų ir darbuotojų kompetenciją Akademijos prioritetinėse studijų ir mokslo tyrimų srityse.

Mokomės dalyvauti naujoje Europos aukštojo mokslo erdvės proceso politikoje

Siekiame, kad mūsų komanda, tiesiogiai administruojanti universitetines studijas išsiugdytų aukščiausias kompetencijas, kurios leistų tinkamai atlikti visus nustatytus uždavinius, konsultuoti kitas krašto apsaugos sistemos institucijas dėl akademinių kompetencijų ugdymo visos krašto apsaugos sistemos mastu. Esame pasiryžę mažinti administracines kliūtis tarptautiškumui, ieškodami būdų visą dokumentaciją tvarkyti elektroniniu būdu.

Tarptautiškumas – būdas įgyvendinti trečiąją universiteto misiją

Kurdami naudą mažos, prie ES išorinės sienos esančios šalies narės gynybos sektoriaus bendruomenei, žinome, kad turime glaudžiai bendradarbiauti su partneriais iš kitų Europos valstybių, kad sukurtume nacionaliniam saugumui ir gynybai svarbias inovacijas. Siekiame dalyvauti ir prisidėti prie Europos mastu veikiančių ES valstybėms ir visuomenėms naudą kuriančių universitetų, saugumo sektoriaus institucijų ir pramonės tinklų.