Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Personalo mobilumas dėstyti

Ši veikla suteikia mokslo ir studijų institucijų dėstytojams ir kviestiniams įmonių personalo atstovams galimybes dėstyti kitų šalių institucijose arba užsienio lektoriams dėstyti Lietuvoje. Erasmus+ dėstytojų paskaitos yra integruojamos į priimančiosios institucijos studijų programą, taip sudaromos sąlygos studentams, kurie negali dalyvauti mobilumo programoje, gauti naudos iš kitų Europos šalių mokslo ir studijų institucijų dėstytojų, inicijuojami pedagoginių metodų ir patirties mainai, skatinamas mokslo ir studijų institucijų ir įmonių bendradarbiavimas, jų organizuojamų studijų ir kursų pasirinkimo galimybių ir turinio plėtra.

..

Pageidaujantys skaityti paskaitas institucijoje partnerėje turi užsienio kalba parengti mokymo programą (Teaching mobility agreement), suderinti vizito laiką su priimančiąja institucija ir gauti jos sutikimą. Taip pat būtina suderinti su LKA Studijų skyriumi.


Personalo atrankos kriterijai
 • Užsienio kalbos žinios;
 • Mokymo programos turinys;
 • Darbuotojo parengtos mokymo programos aktualumas padalinio ar institucijos veiklai ir jo mokymosi aktualumas institucijai;
 • Pasirinktos mokymo programos svarba darbuotojo kvalifikacijai ir profesinei veiklai.
Reikalingi dokumentai
 • Prašymas (LKA viršininko vardu);
 • Motyvacinis laiškas;
 • Stažuotės programa;
 • Gyvenimo aprašymas (Europass formatu).
LKA Erasmus+ dvišalio bendradarbiavimo universitetai
 • Brno gynybos universitetas, Čekijos Respublika (CZ BRNO 10);
 • Daugpilio universitetas, Latvija (LV DAUGAVP 01);
 • Estijos aviacijos akademija (EE TARTU 03);
 • Generolo Tado Kosciuškos sausumos pajėgų aukštoji karininkų mokykla, Lenkija (PL WROCLAW 25);
 • Jogailaičių universitetas, Lenkija (PL KRAKOW 01);
 • Lenkijos aukštoji oro pajėgų karininkų mokykla (PL DEBLIN 01);
 • Švedijos gynybos universitetas (S STOCKHO 21);
 • Teresės karo akademija, Austrija (A WIENER 04);
 • Varšuvos karo studijų universitetas, Lenkija (PL WARSZAW 68);
 • Vasilio Levskio nacionalinis karo universitetas, Bulgarija (BG VELIKO 02);
 • Saint-Cyro karo akademija, Prancūzija (G GUER01);
 • Varšuvos karo technologijų universitetas, Lenkija (PL WARSAW 33);
 • Sedleco gamtos ir humanitarinių mokslų universitetas, Lenkija (PL SIEDLCE01).