Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Ekspertinė komanda

Būdami moderniu, tarptautiniu lygiu pripažintu karininkus lyderius rengiančiu nacionalinio saugumo, gynybos, karo studijų universitetu ir kompetencijų centru, vykdome ne tik patrauklias  universitetinių studijų programas. Bendradarbiaudami su socialiniais ir akademiniais partneriais, palaikydami glaudų ryšį su visa gynybos bendruomene, atliekame aukšto lygio mokslinius tyrimus, kurie prisideda prie veiksmingų sprendimų stiprinant šalies gynybą bei saugumą. Aktyviai skleidžiame tyrimų metu sukauptas žinias apie šalies saugumą ir jam kylančias grėsmes, skatiname viešąsias diskusijas šiomis temomis, prisidedame prie patriotinio šalies gyventojų ugdymo.