Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Doc. dr. Vytautas Isoda

Doc. dr. Vytautas Isoda
 
Einamos pareigos:
2017.09 - dabar – Docentas, Politikos mokslų katedra, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
2014.09 - dabar – Lektorius, Viešojo saugumo fakulteto Humanitarinių mokslų katedra, Mykolo Romerio universitetas
 
Ankstesnės pareigos:
2015-2016 – Lektorius, Regionistikos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas
2012-2015 – Asistentas, Politologijos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas
 
Išsilavinimas:
2015 – Vytauto Didžiojo universitetas (Kaunas, Lietuva)
Daktaras, socialiniai mokslai, politikos mokslai
Disertacija „Europos Sąjungos švelniosios galios šaltiniai ir raiška plėtros procese“     
2010 – Magistras, politikos mokslai
Magistro darbas „Valstybių galios politika informacinių karų kontekste: viešoji diplomatija kaip minkštosios galios instrumentas“
2007 – Bakalauras, politikos mokslai
Bakalauro darbas „Informacinio karo apraiškos Estijos-Rusijos santykių kontekste XXI a.“
 
Dalyvavimas projektuose:
2017 – Europos Sąjungos projektas „Migracijos informacijos ir bendradarbiavimo platforma“ (ekspertas). Projekto Nr. PMIF-2.1.5-K-01-001
2012-2013 – Europos Sąjungos projektas Istorijos, etnologijos, filosofijos ir politikos mokslų krypties pirmosios pakopos studijų programų atnaujinimas ir tarptautiškumo didinimas“ (vykdytojas). Projekto Nr.   VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-048
 
Mokslinės publikacijos:
  • Isoda, V. Debatai dėl „galios“ socialinėje ir politinėje teorijoje // Politologija, 2014, Nr. 3 (75), p. 86–108. ISSN 1392-1681. [Duomenų bazės: Scopus, CEEOL, IPSA, EBSCO Publishing].
  • Isoda, V. How the Debate over the Nature of European Union Polity Features in the EU Enlargement Process: A View from Turkey // Mažylis, L. (ed.). Constructing “Europe” and Spread of European Values. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2014, p. 109–123. ISBN 978-609-647-059-6.
  • Isoda, V. Visuomenės ontologinio saugumo samprata: Lietuvos nacionalinio saugumo ontologinė dimensija // Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka, 2017, Nr. 18, p. 8-21. ISSN 2029-1701 [Duomenų bazės: EBSCO Publishing, Index Copernicus].
  • Isoda, V. Europos Sąjungos institucijos kaip regioninės tarptautinės visuomenės struktūros dalis // Jaunųjų mokslininkų darbai, 2017, Nr. 1 (47), p. 36-44. ISSN 1648-8776.
  • Isoda, V. Kas yra švelnioji galia?: sąvokos ribos ir empirinių tyrimų metodologijos apmatai // Politikos mokslų almanachas, 2013, Nr. 14, p. 37–61. ISSN 2029-0225 [Duomenų bazės: EBSCO Publishing, CEEOL].
  • Isoda, V. Analizės lygmenų problema Europos Sąjungos užsienio politikos ir tarptautinio vaidmens studijose // Politikos mokslų almanachas, 2011, Nr. 10, p. 57-79. ISSN 2029-0225 [Duomenų bazės: EBSCO, CEEOL].
 
Metodinės priemonės:
  • Krupavičius, A., Isoda, V., Vaišnoras, T. Introduction to Comparative Politics: Didactical Guidelines. Kaunas: Vytautas Magnus University, 2013. ISBN 978-9955-21-3710.
 
Pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose:
  • Isoda, V. “Points of Reference in European Union Collective Decision-Making” koferencijoje “30th International Conference Problems of Decision-Making Under Uncertainties” (PDMU- 2017), Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2017 m. rugpjūčio 14–19 d. (Vilnius, Lietuva).
  • Isoda, V. “How the Debate over the Nature of European Union Polity Features in the EU Enlargement Process: A View from Turkey” konferencijoje “Warsaw East European Conference”, Varšuvos universitetas, 2014 m. liepos 10–14 d. (Varšuva, Lenkija).
 
Organizuotos tarptautinės konferencijos:
  • „Vilnius Conference 2014: NATO Open Door: Ten Years After The “Big Bang”, 2014 m. balandžio 3–4 d. Drauge su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, NATO ENSEC.
 
Dėstomi ir dėstyti studijų dalykai:

Studijų dalykas

Programa

Lygmuo

Institucija

Politikos mokslų pagrindai

Tarptautiniai santykiai, Nacionalinis saugumas ir gynyba

Bakalauro

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Tarptautiniai santykiai

Istorija ir pilietinis ugdymas

Bakalauro

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas

Karinė diplomatija

Magistro

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Politologija

Teisė ir ikiteisminis tyrimas

Bakalauro

Mykolo Romerio universitetas

Sociologija

Teisė ir policijos veikla

Bakalauro

Mykolo Romerio universitetas

Nusikalstamumo sociologija

Teisė ir ikiteisminis tyrimas

Bakalauro

Mykolo Romerio universitetas

International Cooperation in the Black Sea Region

Tarptautinės politikos ir vystymo studijos

Bakalauro

Vytauto Didžiojo universitetas

Dabartinė politinė   filosofija

Politikos mokslai, Viešasis administravimas

Bakalauro

Vytauto Didžiojo universitetas

 
Užsienio kalbos:
Anglų – C2
Italų – B1
Rusų – A2