Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Darbo pasiūlymai

LKA Mokslo projektų paramos skyriuje laisva informacijos rinkimo specialisto pareigybė.
LKA Mokslo projektų paramos skyriuje laisva informacijos rinkimo specialisto pareigybė.
LKA Gynybos analizės centre laisva politikos analitiko pareigybė.  

LKA Gynybos analizės centre laisva politikos analitiko pareigybė.