Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas