Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Choras „Kariūnas“

Tai vienintelis kariškas choras Lietuvoje, kuris aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: valstybinėse ir visuomeninėse šventėse bei kituose renginiuose, užsienio festivaliuose.