Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Choras „Kariūnas“ Italijoje (LKA nuotr.)