Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Būrių vadų kursai (BVK)

Privalomąją pradinę karo tarnybą atlikę ir į profesinę karo tarnybą priimti aukštąjį išsilavinimą turintys kariai rengiami eiti būrio vado (karininko) pareigas.Trukmė

BVK trukmė – 20 savaičių: 4 savaitės –  skyriaus vado rengimo, 16 savaičių – būrio vado rengimo etapas.

Organizavimas

Visi klausytojai, pradedantys BVK, privalo būti baigę skyriaus vado rengimo etapą Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje.

Lietuvos karo akademijoje būrio vado rengimas vyksta darbo dienomis (5 dienas per savaitę) įprastu kasdienės tarnybos, išskyrus lauko pratybas, arba Akademijos viršininko nurodytu laiku.

Lauko pratybos vyksta kareivinių režimo tarnybos sąlygomis, t. y. nesuteikiant poilsio laiko už tarnybą kareivinių režimu. Užsiėmimai – kasdien po 8 val. (penktadieniais – 7 val.). Vieno teorinio užsiėmimo (paskaitos) trukmė – 1 val. 30 min. (dvi akademinės valandos).

Po teorinių ar praktinių užsiėmimų skiriama laiko savarankiškam mokymuisi arba užduotims atlikti.

Rezultatas

Sėkmingai baigusiems BVK klausytojams suteikiama būrio vado kvalifikacija ir pirmasis karininko (leitenanto) laipsnis.Kontaktai
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras