Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Būrio vado kursai (BVK)

Būrio vado kursai (BVK) skirti būrio vado kvalifikacijai įgyti, siekiant eiti būrio vado (karininko) pareigas. Į BVK gali aplikuoti profesinės karo tarnybos kariai, turintys aukštąjį išsilavinimą. Kandidatai, norintys dalyvauti BVK, turi dalyvauti atrankoje.
 
Registracija į 2024 m. kursus vyksta iki 2024 m. rugpjūčio 23 d. kiekvieno LK dalinio Personalo skyriuje.
 
BVK organizuojami kartą per metus.


Trukmė

BVK trukmė – 20 savaičių: 4 savaitės –  skyriaus vado rengimo, 16 savaičių – būrio vado rengimo etapas.

Organizavimas
Visi kandidatai dalyvauja atrankoje. Atranką įveikę kandidatai ir neturintys skyriaus vado kvalifikacijos, siunčiami šią kvalifikaciją įgyti į Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklą (trukmė – 4 savaitės).
BVK atranką praėję kariai su skyriaus vado kvalifikacija kviečiami tapti Būrio vado kursų klausytojais.
Lietuvos karo akademijoje būrio vado rengimas vyksta darbo dienomis (5 dienas per savaitę) įprastu kasdienės tarnybos, išskyrus lauko pratybas, arba Akademijos viršininko nurodytu laiku.
Lauko pratybos vyksta kareivinių režimo tarnybos sąlygomis, t. y. nesuteikiant poilsio laiko už tarnybą kareivinių režimu. Užsiėmimai – kasdien po 8 val. (penktadieniais – 7 val.). Vieno teorinio užsiėmimo (paskaitos) trukmė – 1 val. 30 min. (dvi akademinės valandos).
Po teorinių ar praktinių užsiėmimų skiriama laiko savarankiškam mokymuisi arba užduotims atlikti.
Rezultatas

Sėkmingai baigusiems BVK klausytojams suteikiama būrio vado kvalifikacija ir pirmasis karininko (leitenanto) laipsnis.Kontaktai
Kompetencijų vertinimo ir komplektavimo centras