Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Biudžeto skyrius

Biudžeto skyriaus vedėja
Gintarė Giriūnienė

 
Pagrindiniai Biudžeto skyriaus uždaviniai:
  • organizuoti ir rengti LKA biudžeto sąmatos projektą ir biudžeto išlaidų bei investicijų sąmatą ir užtikrinti jų savalaikį pateikimą;
  • kontroliuoti biudžeto išlaidų ir investicijų sąmatos vykdymą ir finansinių išteklių panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  • koordinuoti ir administruoti LKA mokslo tiriamųjų darbų, Erasmus+ programos, tarptautinių kursų nario mokesčių ir kitų projektų, finansuojamų iš kitų (ne biudžeto) šaltinių lėšų poreikio planavimą ir jų panaudojimą.