Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Biblioteka

Bibliotekos misija –
tenkinti Akademijos bei visos krašto apsaugos sistemos bendruomenės informacinius studijų ir
mokslo poreikius bei formuoti unikalų / didžiausią karo mokslo leidinių fondą šalyje.
 
  
Bibliotekos direktorė
Daiva Kalvaitienė


Veikla
Biblioteka yra modernus ir dinamiškas studijų ir mokslo informacijos išteklių centras, kuriantis studijoms ir mokslui palankią informacinę aplinką, prieigą prie reikalingų informacijos šaltinių ir vykdanti paramos leidybai funkcijas.
 
Pagrindinės funkcijos:
  • teikti bibliotekos paslaugas Akademijos bendruomenės nariams ir kitų KAS institucijų kariams ir darbuotojams;
  • populiarinti Akademijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus ir karo mokslus;
  • teikti metodinę paramą LK vienetams, vykdantiems bibliotekų funkcijas;
  • vykdyti paramos leidybai funkcijas.
Komanda
Daiva Kalvaitienė, direktorė
Arvydas Kažukauskas, patarėjas
Greta Šmigelskienė, teminė bibliotekininkė
Danguolė Gimžiūnaitė, teminė bibliotekininkė
Ina Reivytienė, teminė bibliotekininkė
Ilona Astrauskienė, bibliotekininkė
Valdas Kriauza, bibliotekininkas
Jolanta Krupavičienė, bibliotekininkė
Eglė Ragauskaitė, bibliotekininkė
Astolda Šadienė, bibliotekininkė
Laima Adlytė, dizainerė-maketuotoja
Jolanta Girnytė, maketuotoja
Dalia Kalmantienė, konferencijų ir renginių organizatorė
(ekskursijos, parodos – Šv. Ignoto g. 6, Vilnius)
Laukiame jūsų
Apsilankykite mūsų bibliotekoje, kur rasite Jums įdomių leidinių, dalyvausite čia organizuojamose ekskursijose ir kituose renginiuose, galėsite pasinaudoti internetu informacijos paieškai ir savišvietai.