Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Bendradarbiavimas

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija aktyviai bendradarbiaudama su valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, plėtoja ryšius su užsienio šalių karinėmis mokymo įstaigomis.
 
Akademijoje gausu įvairių renginių: susitikimų su įžymiais žmonėmis, knygų, filmų, parodų pristatymų. Čia vyksta atvirų durų dienos, moksleiviams ir studentams rengiamos ekskursijos.
 
Kariūnai ir karininkai dalyvauja užsienio šalių organizuojamose tarptautinėse savaitėse, kitų šalių kariūnai lankosi Lietuvos karo akademijoje. Joje taip pat rengiami tarptautiniai anglų kalbos ir karjeros kursai, kuriuose kartu su Lietuvos kariuomenės atstovais mokosi ir užsienio šalių karininkai.


Lietuvos aukštosios mokyklos
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija priklauso Lietuvos universitetų rektorių konferencijai (LURK), kuri koordinuoja universitetų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su valdžios ir savivaldybių institucijomis studijų, mokslinių tyrimų ir kt. klausimais.
 
Lietuvos karo akademija bendradarbiauja bene su visomis Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, vykdydama studijų ir mokslinius tyrimusi, organizuodama paskaitas ir dėstytojų mainusi, mokslines ir metodines konferencijas.
 
Vieni svarbiausių partnerių yra Vilniaus Gedimino technikos universitetas, su kuriuo Akademija kartu rengia aviacijos specialistus būsimuosius oro pajėgų, su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla ir Karinėmis jūrų pajėgoms – jūrų pajėgų karininkus.
 
Su Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos ir Klaipėdos universitetais Lietuvos karo akademija organizuoja jungtines politikos mokslų doktorantūros studijas.
Ugdymo įstaigos ir organizacijos
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijojos atstovai vyksta į susitikimus su moksleiviais Lietuvos vidurinėse mokyklose bei gimnazijose. Išvykų tikslas – supažindinti jų auklėtinius su priėmimo bei studijų Lietuvos karo akademijoje tvarka, karininko tarnyba, kariuomenės tradicijomis.
 
Kariūnai nuolat talkina Lietuvos šaulių sąjungai ir padeda jauniesiems šauliams, kurie dažnai renkasi studijas Karo akademijoje ir tolesnį kelią Lietuvos kariuomenės gretose.
Užsienio šalių karo akademijos
Lietuvos karo akademija su kitų šalių aukštojo mokslo institucijomis bendradarbiauja mokslo ir studijų kryptimis: vykdo bendrus tarptautinius mokslinius tyrimus, dėstytojų ir studentų mainų programas, rengia mokslines konferencijas, įgyvendina kultūrinius ir edukacinius projektus, leidžia bendrus mokslinius leidinius.
 
Siekdama susipažinti su kitų šalių karininkų rengimo programomis ir pasidalyti patirtimi, Lietuvos karo akademija kiekvienais metais rengia tarptautinę kadetų savaitę, dalyvauja kasmet vykstančioje Baltijos jūros karo akademijų konferencijoje.
 
Dalyvavimas Erasmus+ studijų mainų programos veikloje Akademijai padeda tobulinti mokymo ir auklėjimo procesą, užtikrinti studijų kokybę. Plačiau >>>