Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Bazinis parašiutinio rengimo kursas

Tikslas – parengti Lietuvos kariuomenei karius, gebančius atlikti nesudėtingus priverstinio parašiuto skleidimo šuolius naudojant desantinius parašiutus.
 
Bazinio parašiutinio rengimo kursą organizuoja Lietuvos kariuomenės Parašiutinio rengimo centras.
 
Trukmė – 56 val. (7 dienos).
..
Kursai vyksta PRC mokymo bazėje. Lauko pratybų metu vykdomi priverstinio parašiuto skleidimo šuoliai kariuomenės vado įsakymu nurodytuose aerodromuose ar nusileidimo aikštelėse. Šuoliams parašiutu naudojama desantavimui pritaikyta aviacinė technika ir parašiutinė įranga.
 
Kursas laikomas sėkmingai baigtas, jei visi galutinės rezultatų kontrolės įvertinimai teigiami ir karys yra atlikęs kurso metu bent vieną priverstinio parašiuto skleidimo šuolį. Baigus Bazinį parašiutinio rengimo kursą, klausytojui įteikiamas nustatyto pavyzdžio baigimo pažymėjimas, ženklas „Parašiutininko sparnai“ ir ženklo sertifikatas.