Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Bazinis karininko kursas (BKK)

Kursas skirtas parengti taktiškai ir techniškai išprususį kariūną, kaip būsimą karininką, įsisavinusį karybos pagrindus ir gebantį efektyviai panaudoti įgytas žinias ir įgūdžius tarnaujant Lietuvos kariuomenėje.

Trukmė – 4 metai.

Kurso organizavimas:

  • Pirmi metai (1 ir 2 semestrai): Bazinis (individualus) kario rengimas. Pirmaisiais metais kariūnas įgyja pagrindinį karinį parengtumą (nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos (NPPKT) atitikmuo).
  • Antri metai (3 ir 4 semestrai): Padalinių valdymo procedūrų taikymas mažųjų padalinių taktikoje ir būrio lygmens gynybos ir puolimo operacijose.
  • Treti metai (5 ir 6 semestrai): Padalinių valdymo procedūrų taikymas mūšio mieste sąlygomis. Krizių valdymo operacijos. Padalinių valdymo procedūrų taikymas kuopos lygmens gynybos ir puolimo operacijose. Teritorinės gynybos samprata ir veikimo principai.
  • Ketvirti metai (8 semestras): Bendrųjų kompetencijų kursai atsižvelgiant į kariuomenės reikalavimus ir skiriamas pareigas (anglų kalbos, instruktoriaus, aplinkosaugos ir pan.). Po bendrųjų kompetencijų kursų rengiami karinės specialybės kursai atsižvelgiant į skiriamas pareigas (žvalgų būrio vado, mechanizuotųjų pėstininkų būrio vado, netiesioginės ugnies baterijos (artilerijos, minosvaidžių) vado, karo inžinerijos būrio vado ir pan.).

Sėkmingai Bazinį karininko kursą, bendruosius kompetencijos kursus ir universitetines studijas baigusiems kariūnams suteikiamas pirmasis karininko (leitenanto) laipsnis ir jie skiriami į pareigas viename iš Lietuvos kariuomenės padalinių.