Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Gynybos ir viešoji vadyba (ištęstinės studijos)

Programa skirta karybos praktikams sudaryti sąlygas tobulinti įgūdžius, įgytus tarnybos metu, ir, remiantis gynybos ir viešosios vadybos teorijomis ir įrodymais, analizuoti, vertinti ir priimti pagrįstus sprendimus, tarnaujant Lietuvos kariuomenėje ar tęsiant karjerą viešojo sektoriaus institucijose.
 
Studijų krypties grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 
Studijų kryptis: Viešasis administravimas (L07)
 
Suteikiama kvalifikacija: Viešojo administravimo bakalauras
 
Studijų programos valstybinis kodas: 6121LX001
 
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED): 6450310
 
Studijų forma: ištęstinė (I)
 
Studijų trukmė: 4,5 metų
 
Programos apimtis kreditais (ECTS): 210
 
Artimiausia numatyta Studijų kokybės vertinimo centro Viešojo administravimo krypties programų akreditacija: iki 2021 m. gruodžio 31 d.
 
Trijų paskutinių metų priėmimų statistika:
2019 m. priimta: 20 studentų;
2020 m. priimta: 18 studentų;
2021 m. priimta: 18 studentų.
 
Studijų metu studentai mokomi teorines žinias derinti su  praktine patirtimi vykdant užduotis Lietuvos kariuomenėje ar tęsiant karjerą viešojo administravimo institucijose, supažindinami su viešojo administravimo teorijomis ir paradigmomis, studijuoja  ekonominį, socialinį, politinį ir teisinį gynybos vadybos ir viešojo administravimo kontekstus ir lavina gebėjimus visa tai pritaikyti nustatant ir vertinant gynybos institucijų funkcines sritis bei sprendžiant institucijų valdymo problemas.
 
Studijų krypties dalykai sudaro 180 ECTS, iš kurių 15 ECTS skiriama specialybės praktikai, 15 ECTS bakalauro baigiamajam darbui, 10 ECTS laisvai pasirenkamiems dalykams, 30 ECTS sudaro bendri universitetiniai studijų dalykai.
 
Bakalauro baigiamąjį darbą (15 ECTS) studentai rengia devintojo semestro metu konsultuodamiesi su paskirtu bakalauro baigiamojo darbo vadovu. Bakalauro baigiamasis darbas ginamas viešame bakalauro baigiamųjų darbų gynimo komisijos posėdyje.
 
Studijų procesas: Gynybos ir viešosios vadybos programa vykdoma ištęstinių studijų forma 4,5 metų rudens ir pavasario semestrais. Ištęstinės studijos vyksta pagal Akademijos viršininko patvirtintą einamųjų mokslo metų studijų grafiką, paskaitos vyksta sesijos metu kartą per semestrą: įžanginės sesijos metu paskaitoms skiriama 16 akademinių valandų, egzaminų sesijos metu taip pat 16 (iš kurių 2 skiriamos konsultacijoms, 2 – egzaminui) kiekvienam studijų dalykui, išskyrus Kursinis darbas, Specialybės praktika ir Bakalauro baigiamasis darbas.
 
Intensyvi pirmojo studijų semestro sesija trunka 2 savaites, devintojo – keturias, o visų kitų – 5 savaites.Konkursinis balas

Studijų dalykai

I semestras
 • Vadyba (5 ECTS)
 • Lietuvos politinė sistema (5 ECTS)
 • Filosofija (5 ECTS)
 • Teisės pagrindai (5 ECTS)
II semestras
 • Viešasis administravimas (5 ECTS)
 • Viešoji politika (5 ECTS)
 • Kalbos kultūra ir akademinis rašymas (5 ECTS)
 • Karybos istorija (5 ECTS)
 • Kursinis darbas I (5 ECTS)
III semestras
 • Bendroji ir karo psichologija (5 ECTS)
 • Lyderystė (5 ECTS)
 • Saugumo ir gynybos institucijų strateginis valdymas (5 ECTS)
 • Ekonomika (5 ECTS)
IV semestras
 • Gynybos ekonomika (5 ECTS)
 • Žmonių išteklių vadyba (5 ECTS)
 • Etika (5 ECTS)
 • Socialinių tyrimų metodologija (5 ECTS)
 • Kursinis darbas II (5 ECTS)
V semestras
 • Bendroji ir karo sociologija (5 ECTS)
 • Finansų valdymas (5 ECTS)
 • Nacionalinis saugumas (5 ECTS)
 • Administracinis teisinis reguliavimas (5 ECTS)
VI semestras
 • Biudžetų planavimas ir vykdymas (5 ECTS)
 • Informacijos saugumas (5 ECTS)
 • Socialinė statistika (5 ECTS)
 • Projektų vadyba (5 ECTS)
 • Kursinis darbas III (5 ECTS)
VII semestras
 • Tvarioji plėtra ir energetinis saugumas (5 ECTS)
 • Nepaprastųjų situacijų valdymas (5 ECTS)
 • Tarptautinių projektų valdymas saugumo ir gynybos sektoriuje (5 ECTS)
Laisvai pasirenkamasis* I
 • Korupcijos prevencijos ir nediskriminavimo reguliavimas (5 ECTS)
 • Organizacinė elgsena (5 ECTS)
 • Logistika (5 ECTS)
 • Asmens karjeros valdymas (5 ECTS)
* Išklausomas 1 laisvai pasirenkamasis dalykas iš pateikto sąrašo
VIII semestras
 • Viešoji ir strateginė komunikacija (5 ECTS)
 • E-valdžia (5 ECTS)
 • Gynybos inovacijų vadyba (5 ECTS)
 • Baigiamojo darbo seminaras (5 ECTS)
Laisvai pasirenkamasis* II
 • Kibernetinės atakos: jų būdai, pavyzdžiai, apsisaugojimo priemonės (5 ECTS)
 • Socialinė deviacija (5 ECTS)
 • Civilizacijų studijos (5 ECTS)
* Išklausomas 1 laisvai pasirenkamasis dalykas iš pateikto sąrašo
IX semestras
 • Specialybės praktika (15 ECTS)
 • Baigiamasis darbas (15 ECTS)

Karjeros galimybės

Tarnyba Lietuvos kariuomenėje ir darbas Lietuvos krašto apsaugos sistemoje
Studijas sėkmingai užbaigusiems absolventams įgytas viešojo administravimo bakalauro laipsnis pirmiausia sudaro sąlygas sėkmingai tolesnei karjerai Lietuvos kariuomenėje arba išėjus į atsargą – darbui viešojo administravimo institucijose. Studijų metu įgytos žinios bei gebėjimai gali tapti tvirtu pagrindu antrai karjerai po karinės tarnybos.
 
Studijų programos absolventai gali siekti magistro laipsnio pasirinkdami magistro studijų programas LKA arba kitame Lietuvos ar užsienio universitete.
Programos vadovas
prof. dr. Rasa Smaliukienė