Stojimas Studijos bakalauro diplomas / leitenanto laipsnis

Tarptautiniai santykiai

Programa parengia tarptautinių santykių specialistus, gebančius analizuoti ir kritiškai vertinti tarptautinius procesus ir jų poveikį globaliam, regioniniam ir nacionaliniam saugumui.

Studijų kryptis.  Politikos mokslai

Suteikiama kvalifikacija. Socialinių mokslų bakalauras

Programos kodas. 6121JX001

Statistika. 2020 m. įstojo 34

Pirmaisiais studijų metais kariūnai studijuoja politikos mokslų, tarptautinių santykių ir saugumo studijų pagrindų dalykus, susipažįsta su tyrimų metodologijomis ir akademinio rašymo ypatumais.

Trečiaisiais studijų metais kariūnai gali rinktis vieną iš dviejų siūlomų specializacijų:

 • Saugumo – gilina žinias tarptautinio nusikalstamumo ir nacionalinio saugumo, terorizmo, energetinio, informacinio ir ekonominio saugumo srityse.
 • Regionų – mokosi apie tam tikrus pasaulio regionus, jų politinę ir ekonominę raidą, kultūrinius elementus, poveikį tarptautinio saugumo aplinkai – analizuodami Afrikos, Rytų Azijos, Baltijos jūros, Balkanų, Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos ar Šiaurės Amerikos regionų ypatumus.

Pagal šią programą studijuojantys kariūnai susipažįsta su karybos istorija, karo teorija, geopolitika ir kitomis kariui reikalingomis sritimis.

Tarptautinių procesų analizės ir vertinimo gebėjimai yra svarbūs karjerai Lietuvos krašto apsaugos sistemoje dėl kylančių iššūkių Lietuvos saugumui ir vis platesnio jos ginkluotųjų pajėgų įsitraukimo į NATO ir valstybių partnerių veiklas, bendradarbiaujant su valstybėmis partnerėmis visame pasaulyje. Programa suteikia galimybes tęsti karjerą, baigus tarnybą Lietuvos krašto apsaugos sistemoje, dirbti analitikais ir ekspertais įvairiose valstybės institucijose, analitiniuose centruose, pasirinkti akademiko ar politiko kelią.Pildyti stojimo anketą

Konkursinis balas

Studijų dalykai 2020 m.

I semestras (2020 m. ruduo)
 • Politikos mokslų pagrindai
 • Politinių idėjų raida
 • Teisės pagrindai
II semestras (2021 m. pavasaris)
 • Tarptautinių santykių įvadas
 • Politikos mokslų tyrimų metodologija
III semestras (2021 m. ruduo)
 • Saugumo studijos
 • Tarptautiniai konfliktai ir jų valdymas
 • Lyderystės pagrindai
 • Specialybės anglų kalba
IV semestras (2022 m. pavasaris)
 • Lietuvos užsienio, saugumo ir gynybos politika
 • Ekonomika
 • Karybos istorija
 • Specialybės anglų kalba
V semestras (2022 m. ruduo)
 • Specialybės praktika 1
 • Tarptautinės organizacijos
 • Tarptautinė humanitarinė teisė
 • Rusijos ir Europos Rytų kaimynystės valstybių studijos
VI semestras (2023 m. pavasaris)
Privalomieji
 • Tarptautinė politinė ekonomija
 • Karo teorija
 • Bakalauro kursinis darbas
Laisvai pasirenkamieji Regionų studijų specializacijos
 • Afrikos studijos
 • Rytų Azijos Studijos
 • Vidurio Rytų ir Šiaurės Afrikos studijos
 • Balkanų studijos
 • Šiaurės Amerikos studijos
 • Baltijos jūros regiono studijos
Laisvai pasirenkamieji Tarptautinio saugumo studijų specializacijos
 • Terorizmo studijos
 • Informacinio saugumo studijos
 • Geopolitika
 • Ekonominio saugumo studijos
 • Energetinis saugumas
VI-ojo studijų semestro metu išklausomi 3 privalomieji dalykai ir 3 pasirinktos specializacijos laisvai pasirenkamieji dalykai
VII semestras (2023 m. ruduo)
 • Bendroji ir karo psichologija
 • Etika
 • Komunikacijos pagrindai
VIII semestras (2023 m. ruduo / žiema, iki 2024 m. kovo 15 d.)
 • Specialybės praktika 2
 • Baigiamojo darbo seminaras
 • Bakalauro baigiamasis darbas


Programos vadovas
prof. dr. Giedrius Česnakas